Continuering readerregeling hbo's

Vertegenwoordigers van hbo’s en uitgevers zijn overeengekomen om de bestaande readerregeling in het hoger beroepsonderwijs te continueren voor 2018. Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik. Hierbij worden dezelfde voorwaarden gehanteerd, zoals overeengekomen in de regeling tussen de Vereniging Hogescholen en Stichting UvO van 2015 tot en met 2017.

Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, bestaat de billijke vergoeding wederom uit een afkoopsom per hogeschool. De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor altijd vooraf toestemming van de rechthebbende is vereist. Het aanvragen van het gebruik (digitaal of papier) van lange overnames wordt namens de uitgevers ook gefaciliteerd door Stichting UvO.

De betrokken partijen zijn momenteel in overleg over aanpassingen in de regeling voor de komende jaren. Wij hopen deze nieuwe regeling eind 2018 aan u te kunnen presenteren.