Covid 19 en de readerregelingen

Door de sluiting van alle hogescholen en universiteiten, wordt er nu op afstand lesgegeven. Wij realiseren ons dat dit betekent dat instellingen worden geconfronteerd met de nodige uitdagingen. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat onderwijsinstellingen met de huidige contentvoorziening via hun digitale leeromgeving goed in staat zijn om digitaal les te geven. Presentaties, eventueel hoorcolleges en aanvullende literatuur worden reeds gedeeld via de digitale leeromgeving. Met de regelingen in het hoger onderwijs kunnen docenten daarnaast 10.000 woorden uit een boek of 8.000 woorden uit een tijdschrift gebruiken.Voor univesiteiten geldt dat 25% van het werk, tot 50 pagina's gebruikt mag worden. 

Indien een instelling behoefte heeft aan ander soort gebruik, neem dan vooral contact op met de uitgever. Er zijn veel uitgevers die digitale content ter beschikking stellen. Voor content waar dit niet voor geldt, zijn uitgevers bereid om bijvoorbeeld boeken in e-book formaat beschikbaar te stellen. Ons uitgangspunt is dan ook, neem contact op met de uitgever.

Er zijn altijd incidentele gevallen waarbij bovenstaande oplossingen niet toereikend zijn. In die gevallen zoeken wij ook graag samen naar een oplossing. Randvoorwaarden bij een dergelijke oplossing zijn in ieder geval, het gaat om intranet gebruik (dus geen open internet) en het gaat om tijdelijk gebruik (de toegang moet tijdelijk zijn). Neem hiervoor contact op via uvo@cedar.nl