Digitalisering

Algemene opmerkingen
 • Geen onderscheid papier en digitaal: dezelfde gebruiksvoorwaarden.
  Antwoord:

  Wettelijk wordt geen onderscheid gemaakt tussen papieren of digitaal gebruik. E-readers of losse artikelen die ten behoeve van het onderwijs digitaal worden aangeboden, vallen gezien hun onderlinge samenhang onder de Onderwijsexceptie. Daarom mag in beginsel onder dezelfde voorwaarden als papieren gebruik het werk van derden door een onderwijsinstelling gedigitaliseerd worden aangeboden aan studenten.

  Samengevat

  • Indien u een afkoopregeling heeft, zijn alle overnames tot 50 pagina's of maximaal 25% van het werk jaarlijks afgekocht.
  • Indien u geen afkoopregeling heeft, dient u al het korte gebruik apart te melden en te betalen.
  • Indien u een overname wilt gebruiken die boven de toegestane criteria komt, dient u vooraf toestemming te verkrijgen. U ontvangt een aparte factuur hiervoor.
  Sluit dit venster
 • Welk soort onderwijspublicaties kunt u afrekenen bij Stichting UvO?
  Antwoord:
  U kunt de volgende digitale onderwijspublicaties afrekenen bij Stichting UvO:
  -          Korte en lange overnames;
  -          Binnen- en buitenlandse publicaties;
  -          Losse artikelen en digitale readers.

   

  Sluit dit venster
Spelregels UvO
 • Oplage digitaal materiaal
  Antwoord:
  De oplage van digitaal gepubliceerd onderwijsmateriaal is het aantal studenten dat toegang heeft tot het elektronische stuk. Het is daarbij niet van belang of de studenten dit artikel daadwerkelijk inkijken: dat is bij papieren readers niet anders.

  Als u op de kosten let, is het daarom van belang dat u een zo klein mogelijke eenheid toegang geeft tot uw digitale materiaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maximum aantal studenten dat zich kan inschrijven voor een course. Dit is vooral van belang bij lange overnames: u ontvangt een factuur maal het aantal pagina's maal de oplage.
  Sluit dit venster
 • Download de Leidraad Digitalisering
  Antwoord:

  Voor uw gemak kunt u hier de Leidraad Digitalisering downloaden. Wij schreven deze leidraad als hulpmiddel. In het document vindt u de meest gestelde vragen over digitalisering van onderwijspublicaties nogmaals bij elkaar.

   

  Sluit dit venster
 • Definitie digitale reader
  Antwoord:
  Stichting UvO heeft een digitale reader gedefinieerd als één bestand waarin twee of meer artikelen zijn opgenomen. Een voorbeeld is één pdf-bestand met daarin verschillende gescande artikelen.
  Sluit dit venster
Doorlinken
 • Doorlinken artikel vs. plaatsen artikel
  Antwoord:
  U mag doorlinken naar een artikel op uw elektronische leeromgeving, indien dat artikel rechtmatig toegankelijk is voor de student.

  Dit betekent dat het doorlinken naar een artikel in bv. een database bij de UB mag indien
  -          de student dit artikel zelf ontsluiten mag;
  -          èn bovendien ogv. de licentievoorwaarden waaronder de UB de database mag gebruiken, het direct doorlinken is toegestaan.
   
  In de licentievoorwaarden van databases staat precies vermeld welk gebruik is toegestaan. Zo kan het verboden zijn artikelen uit de database gratis op uw elektronische leeromgeving te plaatsen. Leest u hiervoor goed de licentievoorwaarden.

  Voor het publiceren van een lang artikel op blackboard, kunt u toestemming vragen via UvO. Wanneer het een kort artikel betreft én u heeft een afkoopregeling, dan is het gebruik reeds gedekt.
  Sluit dit venster
 • Betalen voor doorlinken naar internet?
  Antwoord:

  U mag vrijelijk en zonder kosten gebruik maken van een link op Blackboard als de link verwijst naar een rechtmatig openbaar gemaakt bestand.

  Let u vooral op bij doorlinken naar een artikel dat geplaatst is op een particulier weblog: dikwijls wordt werk van derden onrechtmatig gepubliceerd. Met name particulieren zijn niet altijd goed op de hoogte van de Auteurswet.

  Alleen de maker of auteursrechthebbende kan een bestand rechtmatig op internet publiceren of hiervoor toestemming geven aan derden.

  Sluit dit venster