Extra uitkering

De naheffing van de readergelden 2018 die uitgevers over hun uitgegeven werken ontvangen van Stichting UvO is deze week uitbetaald.

Controle gebruik
Namens de uitgevers probeert Stichting UvO inzicht te krijgen in het daadwerkelijk (digitale) gebruik van niet-korte overnames in het hoger onderwijs. Dit gebeurt door controle op de digitale leeromgevingen van de onderwijsinstellingen en van de gebruikte hardkopie readers die worden ingestuurd. Stichting UvO probeert een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in het papieren en digitale hergebruik van uitgegeven werken

Reden extra uitkering
Indien Stichting UvO bij (digitale) controles gebruik van niet-korte overnames constateert, waarvoor geen toestemming is gevraagd en geen vergoeding is afgedragen, wordt dit gebruik aanvullend gefactureerd.
 
Stichting UvO heeft ervoor gekozen deze extra incasso niet toe te voegen aan de reguliere uitkering van de afkoopsommen, maar dit op basis van de geconstateerde overnames titelspecifiek aan de uitgever uit te keren. Deze uitgevers ontvangen een factuur met een specificaie met daarop de titels waaruit de onderwijsinstelling zonder toestemming niet-korte overnames heeft gebruikt.

De factuur en bijbehorende specificatie kan worden geraardpleegd via onze portal.