Nieuws

 • Regeling voor Hogescholen verlengd
  01 mei 2019

  De regeling waarbij hogescholen eenvoudig content van uitgevers kunnen hergebruiken, is verlengd tot 31 december 2019.

  Stichting UvO en de Vereniging van Hogescholen (VH) zijn in goed overleg over mogelijke aanpassingen in de huidige regeling. Alhoewel er vorderingen zijn gemaakt en de gesprekken in een constructieve sfeer worden gevoerd, is er nog geen overeenstemming over een aangepaste regeling. Dat is de reden dat partijen hebben besloten om de huidige regeling nogmaals met 1 jaar te verlengen tot 31 december 2019

  Sluit dit venster
 • Uitkering titelspecifieke Readergelden
  31 maart 2019

  Stichting UvO keert binnenkort de titelspecifieke readergelden uit. Uitgevers die voor deze uitkering in aanmerking komen, hebben hier reeds een afzonderlijk bericht over ontvangen.

  Readergelden titelspecifiek
  Onderwijsinstellingen maken gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijsmateriaal zoals readers. Via onze webportal kunnen onderwijsinstellingen toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal. Het gebruik wordt apart gefactureerd en uitgekeerd (de zogenoemde titelspecifieke repartitie), mits Stichting UvO hiertoe door de uitgever is gemandateerd.

  Met de meeste onderwijsinstellingen is een afkoopovereenkomst afgesloten. De gelden die hieruit voortkomen, keren wij later dit jaar uit.

  Afkoopregeling
  Stichting UvO incasseert namens uitgevers de billijke vergoedingen voor het overnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Om de administratieve lasten voor de betrokken partijen tot een minimum te beperken, is er een regeling getroffen met de Vereniging voor samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen. Door deze regeling is het overnemen van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermd materiaal afgekocht door middel van een jaarlijkse afkoopsom.

  Facturen en specificaties
  Via onze portal zijn de facturen en -specificaties in te zien. U kunt inloggen op onze portal via de homepagina van onze website.

  Sluit dit venster
 • Nieuwe overeenkomst Vereniging Hogescholen en Stichting UvO
  02 juli 2015

  Er is opnieuw overeenstemming bereikt over de readerregeling in het hoger beroepsonderwijs. De overeenkomst is met drie jaar verlengd (voor de jaren 2015, 2016 en 2017). Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik. De voorwaarden rondom dit hergebruik zijn met deze overeenkomst vastgelegd.

  Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, bestaat de billijke vergoeding wederom uit een afkoopsom per hogeschool. De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor altijd vooraf toestemming van de rechthebbende is vereist. Het aanvragen van het gebruik (digitaal of papier) van lange overnames wordt namens de uitgevers ook gefaciliteerd door Stichting UvO.

   

  Sluit dit venster