Over Stichting UvO

Stichting UvO (voorheen Stichting PRO) is in 1997 opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond om de collectieve administratie te verzorgen van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen.
 
Cedar
Stichting UvO is een stichting en heeft geen medewerkers in dienst. De diensten nemen we af bij Cedar BV waar nog een vijftal andere auteursrechtenorganisaties zijn ondergebracht. Vanuit Cedar zijn ongeveer 10 personen werkzaam voor Stichting UvO. Meer informatie over Cedar vindt u op de website.
 
IPRO
Buitenlandse uitgevers hebben een belangrijke rol binnen Stichting UvO. Wij zijn namelijk gemachtigd ook gelden te incasseren namens buitenlandse rechthebbenden. Dit is mogelijk dankzij deelname van IPRO (International Publishers Rights Organisation) aan de readerregelingen. De activiteiten van IPRO zijn volledig geïntegreerd in de activiteiten van Stichting UvO. IPRO is opgericht door de International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM).
 
Mediafederatie
Stichting UvO is opgericht door de Mediafederatie. De Mediafederatie is nog steeds nauw  betrokken bij Stichting UvO. Wij ontvangen bijvoorbeeld direct ondersteuning van het NUV, zoals van dhr. mr. M. Kramer van de Mediafederatie die aanwezig is bij alle bestuursvergaderingen.
 
VOI©E 
Stichting UvO is lid van VOI©E, de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. VOI©E is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren. Stichting UvO verbindt zich met dit lidmaatschap aan de Gedragscode voor Collectief beheersorganisaties. Voorwaarde voor dit lidmaatschap is het hebben van het CBO-Keurmerk. Jaarlijks wordt door het Keurmerkinstituut getoetst of Stichting UvO nog aan de voorwaarden voldoet.
 
logo Keurmerk CBO