Organisatie


Organisatiestructuur
Stichting UvO is een stichting en heeft geen medewerkers in dienst. De diensten nemen we af bij Cedar BV, samen met zes andere auteursrechtenorganisaties (Leenrecht, Thuiskopie, Reprorecht, Lira, Vevam en PRO). Vanuit Cedar zijn ongeveer 10 personen werkzaam voor UvO. 
 
Bestuur
UvO kent een bestuur- en directiemodel. Daarbij is de dagelijkse leiding in handen van een directeur: de heer B. Pijnacker (Nevenfuncties: Directeur Stichting Publicatie -en Reproductierechten Organisatie (PRO), Bestuurslid Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), Eigenaar Studio Chasse Patate)
 
Stichting UvO is opgericht door de Mediafederatie, en zij zijn nog steeds nauw betrokken bij ons. Zo is bijvoorbeeld dhr. mr. M. David van de Mediafederatie aanwezig bij alle bestuursvergaderingen. Ook buitenlandse uitgevers, vertegenwoordigd door de International Publishers Rights Organisation (IPRO), hebben een belangrijke rol binnen UvO. IPRO is opgericht door STM en neemt deel aan de afkoopregelingen die UvO afsluit, waardoor UvO ook gemachtigd is te incasseren namens buitenlandse rechthebbenden.
 

Algemeen Bestuur Stichting UvO

 

Bestuurslid: Nevenfuncties:
   
Dhr. H. Van de Bunt Wolters Kluwer Nederland B.V. – Manager Finance & Procurement
  Administratiekantoor H. van de Bunt – Eigenaar
  Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland – Bestuurslid
   
Dhr. M. David Senior Adviseur IE, Collectieve Rechten & Privacy bij de Mediafederatie
  Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers bij de Mediafederatie
  Bestuurslid sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Geschriften van Stichting Leenrecht
  Bestuurslid Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
  Bestuurslid Stichting Marktonderzoek Boekenvak
  Bestuurslid Stichting BREIN
  Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
  Bestuurslid Dr. P.A. Tiele-Stichting
  Lid Raad van Toezicht NBD Biblion
  Lid Raad van Toezicht Literatuurmuseum
   
Mw. E. Smit Managing Director IPRO (remunerated)
  Director of Standards and Technology, International Assoc of STM
Publishers (remunerated)
  Board member of UVO, Publishers organisation for educational licensing in
The Netherlands (sinds 2019)
  Board member of IFRRO (elected October 2014, re-elected October 2016)
  Directeur/aandeelhouder BV In den Gulden Fonteyn (sinds 2007)
  Board member IOPP (sinds 2021)
  Board member of Lucas-Ooms Fonds (Secretaris, sinds 2002)
   
Dhr. S. Bruinsma Voorzitter Stichting UVO, Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties
  Bestuurslid Stichting Cedar
  Bestuurslid Stichting KNNV Uitgeverij
  Directeur SBC
  Bestuurslid en penningmeester Stichting Krek
  Voorzitter Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill N.V.
   
Dhr. G. Noorman Lid RvC  Boom uitgevers
  Lid RvC CB logistics
  Board member of UVO, Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties
  Lid van het Bestuur, Lucas-Ooms Fonds (penningmeester)
  Voorzitter Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld
   
Dhr. A. Pilot Senior uitgever Noordhoff Uitgevers