Readervergoedingen

Onderwijsinstellingen vergaren en delen kennis. Dit gebeurt o.a. in onderwijspublicaties zoals (digitale) readers. In deze publicaties worden zeer vaak auteursrechtelijk beschermde werken opgenomen. Onder strakke voorwaarden mogen onderwijsinstellingen werk van derden gebruiken.

UvO is uw administratiekantoor  
Om te voorkomen dat elke instelling een regeling moet treffen met tientallen uitgevers, heeft het NUV daar één loket voor opgericht, Stichting UvO. Wij zorgen sinds 1997 ervoor dat u, de uitgever, redelijke vergoedingen ontvangt voor het gebruik van uw materiaal.
 
Hierbij maken we onderscheid in gebruik van korte overnames en lange overnames (ook bekend als “niet-korte overnames”). De verschillende procedures worden hieronder uitgelegd.
 
Afkoopregeling voor overname korte gedeelte
De instellingen mogen zonder toestemming korte gedeelte overnemen, zolang maar een redelijke vergoeding wordt betaald aan de rechthebbenden. Dit is de zogenoemde onderwijsexceptie in de Auteurswet.
 
Om vast te stellen hoeveel een instelling  dient te betalen, werd in het verleden precies bijgehouden hoeveel korte overnames door de instellingen werden overgenomen. Dit legde een zware administratieve last op alle partijen. Daarom ontwierpen de partijen gezamenlijk een efficiënte procedure. Groot voordeel is uiteraard de eenvoud van de regeling. De regeling wordt goedkoop uitgevoerd terwijl de uitgevers een maximale vergoeding ontvangen.
 
Instellingen betalen nu jaarlijks een afkoopsom voor korte gedeelten. Deze afkoopsommen worden ieder jaar geïndexeerd op basis van mutaties in studentenaantallen en een algemene prijsindex. Inmiddels zijn afkoopregelingen overeengekomen met de Vereniging van Hogescholen, de VSNU en de MBO-raad.
 
Toestemming nodig voor overname niet-kort gedeelte
Onderwijsinstellingen hebben vaak behoefte om langere gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken. Voor dit gebruik dient de instelling altijd, in tegenstelling tot korte overnames, vooraf toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Voor individuele instellingen en uitgevers blijkt dit moeilijk te organiseren.
 
Vandaar dat de uitgevers ook deze administratie bij ons hebben ondergebracht. Instellingen kunnen eenvoudig online toestemming vragen. De toestemming wordt namens de uitgevers door UvO verleend en vervolgens gefactureerd en uitgekeerd.
 
Controle
Namens de uitgevers voert UvO een belangrijke taak uit: de controle van de inhoud van onderwijsmateriaal. Instellingen zijn namelijk verplicht alle readers op te sturen. Deze readers worden vervolgens gecontroleerd om zeker te zijn dat voor elke lange overname vooraf toestemming is gevraagd. Is dit niet het geval dan wordt een inbreukfactuur verstuurd aan de instelling vanwege oneigenlijk gebruik van werk van derden.
 
Daarnaast controleert UvO de digitale leeromgevingen van veel onderwijsinstellingen. Ook daar wordt regelmatig materiaal aangetroffen waar nog geen toestemming voor aangevraagd is. Ook hiervoor wordt aanvullend gefactureerd.