Uitkering vergoeding auteursrecht vanuit hoger onderwijs

Stichting UvO keerde onlangs aan betrokken Nederlandse uitgevers een vergoeding uit voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs, de zgn. readervergoedingen. In onze webportal vindt u uw digitale ‘repartitiefactuur’ terug. 

Betaal het auteursaandeel door
Dit is een bruto vergoeding voor uitgevers. Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van dit geld. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.
U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek en dagbladen hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (Lira, Pictoright, etc.).

LET OP: De hoogte van deze vergoeding is anders dan andere jaren
Door verschillende ontwikkelingen is de hoogte van uw vergoeding misschien anders dan u gewend bent. Dat heeft verschillende oorzaken:

Universiteiten hebben extra betaald
Met de voortzetting van de Easy Access-afkoopregeling (wo) eerder dit jaar is afgesproken dat universiteiten een gereserveerd bedrag van € 1 miljoen uit het verleden ook zouden betalen. Dat is inmiddels gebeurd, waardoor uitgevers mogelijk meer uitgekeerd krijgen. Dit is een extra, eenmalige vergoeding, enkel over het jaar 2021. De onderhandelingen over een nieuwe afkoopregeling voor universiteiten (vanaf 2022) zijn in volle gang. Zodra hier meer over bekend is hoort u meer.

Hogescholen betalen hogere afkoopsom
Sinds 1 januari jl. betalen hogescholen voor het hergebruik van ‘korte’ én ‘middellange’ overnames uit gepubliceerde content. Hbo-docenten kunnen tot 50 pagina’s overnemen ter toelichting van het onderwijs, mits max. 25% van het geheel. Zij betalen hiervoor ook een hogere afkoopsom, waardoor uw vergoeding mogelijk stijgt.

Herziening verdeling beeld/tekst én uitgevers binnen-/buitenland
Eens in die drie jaar doet UvO onderzoek naar het daadwerkelijk hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door onderwijsinstellingen. Daar kwamen twee trends naar voren. Ten eerste is het aandeel ‘beeld’ flink toegenomen, mede door het vele gebruik van PowerPoint-presentaties. Stichting Pictoright krijgt daarom voortaan structureel meer uitgekeerd. Ten tweede gebruiken m.n. universiteiten steeds meer content van buitenlandse uitgevers en minder van eigen bodem. Internationale uitgevers ontvangen daarom voortaan een groter aandeel (via IPRO). Hierdoor kan uw vergoeding lager uitvallen dan voorheen.

Vergoeding verschilt ieder jaar
De precieze hoogte van uw vergoeding kan per jaar verschillen. De hoogte hiervan wordt namelijk gebaseerd op onderzoek, steekproeven en toestemmingsaanvragen. Het bedrag kan aangevuld worden met een thuiskopievergoeding en, indien mogelijk, een overschot van het eigen vermogen van de stichting. Alvast handig om te weten: volgend jaar actualiseren we weer de aandeelverdeling voor Nederlandse rechthebbenden. Dit zal direct invloed hebben op uw vergoeding.

Vragen? 
Voor meer informatie zie onze FAQ. Voor overige vragen neem gerust contact met ons op.