Artikel 16 Auteurswet

Voor het openbaar maken of verveelvoudigen van werk van anderen is vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. De Auteurswet maakt echter een uitzondering voor het gebruik in onderwijspublicaties, zoals onder andere (digitale) readers. Dit wordt de 'onderwijsexceptie' genoemd en deze is te vinden in Artikel 16 van de Auteurswet.

De onderwijsexceptie houdt in dat voor het overnemen van een gedeelte uit een auteursrechtelijk beschermd werk geen toestemming nodig is, zolang het om niet meer dan een kort gedeelte gaat.

Er zijn twee voorwaarden aan het gebruik zonder toestemming: het gebruik wordt gemeld aan de auteursrechthebbenden, en er wordt daarvoor een billijke vergoeding betaald. Uitgeversorganisaties hebben met onderwijsinstellingen afgesproken hoeveel er precies zonder toestemming mag worden overgenomen, wat dat kost en hoe het gebruik moet worden aangemeld.

Dit is vastgelegd in de Readerregeling en de bijbehorende Standaardvoorwaarden en Uitvoeringsprotocol. Stichting UvO is daarbij aangewezen als het centrale meld- en betaaladres.

Als er méér dan een kort gedeelte wordt overgenomen in een (digitale) onderwijspublicatie moet de onderwijsinstelling vooraf over toestemming van de auteursrechthebbenden beschikken. Ook daarbij kan Stichting UvO van dienst zijn.