Als een boek is geschreven door verschillende auteurs, bij wie liggen dan de auteursrechten? Moet ik toestemming vragen aan elke auteur apart?

De snelste manier om toestemming te vragen is via Stichting UvO: hiervoor bestaat een online toestemmingsaanvraagformulier. Ook kunt terecht bij de uitgever om toestemming te vragen.

U mag nooit zomaar aannemen dat een auteur de rechten bezit van een door hem/haar geschreven en uitgegeven stuk. Dit moet namelijk apart afgesproken zijn met de uitgever. De auteursrechten van een uitgegeven boek liggen in ieder geval (voor een deel) bij de uitgever. 
 

Print deze pagina