Betalen alle VH-hogescholen dezelfde vergoeding?

De hoogte van de te betalen vergoeding (de individuele ‘afkoopsom’) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw VH-hogeschool. VH-hogescholen betalen € 8,50 (excl. BTW) per kalenderjaar voor iedere student die op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar stond ingeschreven aan hun instelling. Deze aantallen zijn afgestemd met DUO en de VH.

Grote onderwijsinstellingen betalen daardoor meer dan kleine instellingen. Het is namelijk aannemelijk dat het aantal studenten een goede indicatie is voor het ‘hergebruik’.

Print deze pagina