Betalen alle universiteiten dezelfde vergoeding?

De hoogte van de te betalen vergoeding (individuele ‘afkoopsom’) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw universiteit. Grote onderwijsinstellingen betalen daardoor meer dan kleine instellingen. Het is aannemelijk dat het aantal studenten een goede indicatie is voor het ‘hergebruik’.

Print deze pagina