Een uitgever benoemt dat hun content niet hergebruikt mag worden. Wat nu?

Doorgaans mag u onder de Easy Access-afkoopregeling wél delen van hun content overnemen in uw onderwijs. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden en hangt af van de situatie.

Voorbeeld 1: De uitgever benoemt in hun contract/licentie dat het onderwijsinstellingen niet is toegestaan om hun content op te nemen in coursepacks, readers en/of elektronische leeromgevingen. Met andere woorden: uw hogeschool betaalt wél voor de toegang tot de content, maar níet voor het hergebruik. Mede daarom heeft uw hogeschool een Easy Access-regeling afgesloten met UvO, een aanvullende afkoopregeling voor hergebruik van overnames t/m 50 pagina’s (mits max. 25% van een werk). Dit type hergebruik is dan ook afgekocht. Stichting UvO zorgt ervoor dat ook deze uitgevers een redelijke vergoeding ontvangen.

Voorbeeld 2: De uitgever benadert u dat hun content niet hergebruikt mag worden en dat zij het niet eens zijn met de voorwaarden van de Easy Access-afkoopregeling. Verwijs hen door naar Stichting UvO. Met de Easy Access-afkoopregeling zijn hogescholen namelijk gevrijwaard van aanspraken van auteursrechthebbenden – voor zover dit verband houdt met ‘hergebruik’ waarvoor is betaald (zie artikel 7 overeenkomst).

Print deze pagina