Gedurende de contractperiode moet mijn organisatie eenmaal inzage verlenen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Uw onderwijsinstelling geeft éénmaal in de vier jaar inzage in het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zowel op papier als digitaal. Dat gebeurt op basis van een het “Inzageprotocol”waar nu nog aan wordt gewerkt.Stichting UvO zal in overleg met de desbetreffende universiteit vaststellen hoe de inzage zal plaatsvinden, rekening houdend met het protocol.

Print deze pagina