Het aantal overgenomen pagina’s wijkt af van het aantal pagina’s dat op de factuur vermeld staat. Hoe kan dit?
Uit onze ervaring blijkt dat onderwijsinstellingen niet op de hoogte zijn dat titelpagina’s, inhoudsopgave, bronvermeldingen en eventuele doorgestreepte pagina’s allemaal meetellen voor de bepaling van het aantal overgenomen pagina’s. Men gaat ervan uit dat de gefactureerde overname alleen de hoofdtekst bevat van het hoofdstuk. Dit is echter niet het geval: alle overgenomen tekst wordt meegeteld. Dit is meestal de reden van het afwijkende aantal pagina’s.
Tevens wordt op de toestemmingsaanvraag vaak de pagina’s tot en met ingevuld waarbij de aanvrager geen rekening houdt met het feit dat bijvoorbeeld pagina’s 5 t/m 9, 5 pagina’s bevat en niet 4 zoals vaak gedacht wordt.
Print deze pagina