Hoe en wanneer worden de gelden verdeeld door UvO?
Verdeling van gelden
In de verdeling van de gelden (ook wel repartitie genoemd) wordt onderscheid gemaakt tussen de afkoopgelden voor de korte overnames en de gelden afkomstig uit de facturatie van de langere gedeelten, de zogenoemde niet-korte overnames. De verdeling van de gelden wordt uitgevoerd conform een repartitiereglement.
 
Verdeling van afkoopgelden korte gedeelten
De gelden die betrekking hebben op de afkoopregeling voor de overname van korte gedeeltes worden verdeeld op basis van een aandeelverdeling. Deze aandeelverdeling wordt één keer per drie jaar vastgesteld door middel van een marktonderzoek door een onafhankelijk bureau.

Deze gelden keren wij jaarlijks uit. De betreffende uitgevers ontvangen deze gelden automatisch.
 
Verdeling van gelden met betrekking tot de niet-korte gedeelten
De niet-korte overnames worden apart gefactureerd. Daarbij wordt door de instelling precies aangegeven welke titel van welke uitgever is overgenomen. Hierdoor kunnen deze gelden ook titelspecifiek worden uitgekeerd.

De uitgevers ontvangen jaarlijks een controlespecificatie waarop alle werken zijn gepresenteerd waaruit is overgenomen door alle instellingen. De uitgever heeft hierdoor de mogelijkheid om eventuele mutaties door te voeren. Vervolgens ontvangen de uitgevers een repartitiespecificatie en het beschikbare geld.
 
Percentage inhoudingen
Ondanks de complexiteit van de regelingen, de arbeidsintensieve aspecten van de regelingen en de controleactiviteiten die worden uitgevoerd, kan Stichting UvO dit alles uitvoeren met een inhouding van 12,5% aan kosten. Deze kosten worden ingehouden op het bedrag dat wordt uitgekeerd aan uitgevers.

Daarnaast is er een inhouding van 2,5% op de verdeling van de korte en niet-korte overnames ten behoeve van Opsporing & Handhaving. Het controleren van digitale readers en elektronische leeromgevingen is een arbeidsintensief proces, waar veel kosten mee gemoeid zijn. Alle betrokken partijen zijn echter van mening dat het belang van de controles onverminderd groot is.
 
Gelden afkomstig van de mbo-regeling vormen een uitzondering
Gelden die worden geïncasseerd bij mbo-instellingen worden verdeeld door Stichting Reprorecht. Het gedeelte voor uitgevers wordt vervolgens door Stichting PRO verdeeld onder uitgevers. Klik hier voor meer informatie over hoe de reprorechtgelden worden verdeeld.
Print deze pagina