Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand?

De factuur voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk in uw reader of op uw intranetomgeving kan op de volgende manieren tot stand komen.

  1. U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald artikel. Op basis van deze toestemming wordt de factuur bepaald. Zodra wij het bewijsexemplaar hebben ontvangen of 15 dagen na ontvangst van de toestemmingsaanvraag versturen wij de factuur.
  2. Bij ontvangst van het bewijsexemplaar wordt deze altijd gecontroleerd op eventuele lange overnames waar vooraf geen toestemming voor aangevraagd is. Indien Stichting UvO constateert dat er overnames in de reader staan waarvoor vooraf geen toestemming is aangevraagd, zullen wij de oorspronkelijke factuur crediteren. U ontvangt van ons dan een nieuwe factuur met hierop de toestemmingsaanvraag en eventuele inbreuk(en).
  3. U heeft het bewijsexemplaar naar Stichting UvO opgestuurd. Na ontvangst van het bewijsexemplaar is er door ons geconstateerd dat er inbreuken in de reader zijn aangetroffen. Dit houdt in dat er niet-korte overnames in de reader staan waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. U ontvangt een factuur met hierop de inbreuken vermeld tegen het inbreuktarief.

De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 30 dagen. Binnen die 30 dagen kunt u uw eventuele bezwaar op de factuur schriftelijk aan ons kenbaar maken via uvo@cedar.nl onder vermelding van uw relatienummer, factuurnummer en de grond waarop u bezwaar maakt.

Print deze pagina