Hoe regel ik het gebruik van 50+ pagina’s?

Wilt u meer dan 50 pagina’s of meer dan 25% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling. U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de UvO portal. U ontvangt direct toestemming of UvO faciliteert de aanvraag voor u.

UvO bepaalt aan de hand van de precieze omvang hoe de toestemming verkregen moet worden. Wij hanteren drie categorieën:

1)     25% tot ⅓ van het werk: u ontvangt direct toestemming via de portal.

2)     ⅓ tot 50%: UvO bemiddelt voor u met de uitgever. Een uitzondering geldt voor boeken die uit de handel zijn: dit kan vaak direct worden geregeld in de portal.

3)     50% of meer: UvO faciliteert de aanvraag namens u.

Print deze pagina