Hoe verhoudt zich het gebruik binnen mijn universiteit zich tot het gebruik binnen alle universiteiten?

Voor het vaststellen van de totale vergoeding wordt er aan het einde van de looptijd van de Easy Accessregeling gekeken naar het totale gebruik binnen alle universiteiten. Op basis van deze gegevens wordt vastgesteld of de totale vergoeding wordt gecorrigeerd voor de jaren daaropvolgend. De gegevens die worden vastgelegd tijdens de inzage binnen een universiteit worden dus gebruikt om het totaal van de universiteiten te bepalen en niet afzonderlijk voor uw universiteit.

Print deze pagina