Hoe zit het wanneer een deel van een gedicht/literair werk/muziekstuk afgedrukt staat in een niet-literaire bespreking van dit stuk? Wordt in dat geval de grens van 10.000 woorden gehanteerd?
Beide criteria worden afzonderlijk en naast elkaar gehanteerd. Indien in een overgenomen niet-literaire verhandeling meerdere gedichten/proza etc. uit verschillende bronnen zijn opgenomen, wordt het criterium per oorspronkelijke bron toegepast: alleen als de grens per werk uit een of meer in de verhandeling opgenomen oorspronkelijke bron wordt overschreden, geldt de overname als niet-kort om deze reden (de woorden/regels uit verschillende oorspronkelijke bronnen worden niet bij elkaar opgeteld)
Print deze pagina