Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken in onderwijsmaterialen?

Docenten mogen maximaal 50 afbeeldingen in zelfgemaakte onderwijsmaterialen gebruiken (hand-outs, opdrachten, tentamenvragen, e.d.).

Daarnaast zijn er twee voorwaarden:
- Maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek)
- Maximaal 10 werken van één en dezelfde maker

Wilt u meer overnemen, neem dan contact op met de rechthebbende(n) op het beeldmateriaal.

Print deze pagina