Ik geef een terugkerende cursus waarbij het materiaal hetzelfde blijft. Blijft de toestemming geldig?

Nee, u moet ieder collegejaar opnieuw toestemming aanvragen voor het hergebruik van een lange overname. De toestemming is namelijk verleend voor een specifieke oplage en voor dat specifieke jaar. Wilt u meer syllabi laten bijdrukken voor hetzelfde collegejaar? Ook dan moet u opnieuw toestemming aanvragen, want de oplage is immers gewijzigd. Dit is ook het geval indien er nieuwe studenten toegang hebben tot de overname op de digitale leeromgeving.

Er is één uitzondering: gaat het om precies dezelfde groep studenten? Dan mag een pdf waarover een vergoeding is betaald ook via een andere digitale leeromgeving verstrekt worden.

Voorbeeld 1: Een student heeft een (open boek) tentamen waarvoor hij/zij een digitale versie van een artikel of boek nodig heeft. Dit werk is echter niet in de oorspronkelijke leeromgeving op te vragen tijdens het tentamen. In dat geval mag het werk (pdf, e-book) ter inzage in een andere leeromgeving geplaatst worden tijdens de toets.

Voorbeeld 2: U herhaalt een college van vorig jaar en gebruikt daarbij dezelfde stof. In dit geval wordt het werk openbaar gemaakt aan nieuwe studenten (nieuwe ‘gebruikers’). U zult opnieuw toestemming moeten aanvragen en/of een vergoeding moeten betalen.

Print deze pagina