Ik heb een artikel overgenomen van het vrije internet en krijg hiervoor toch een factuur. Hoe kan dit?
Internetpagina’s die op internet vrij te raadplegen zijn, zijn niet vrij van auteursrechten. Alleen indien specifiek door de rechthebbende vermeld staat dat het vrijelijk gepubliceerd mag worden, kunt u de betreffende pagina('s) zonder toestemming én kosteloos gebruiken in een reader.
Print deze pagina