Ik heb een factuur ontvangen van UvO, maar ik weet niet wie er binnen mijn organisatie toestemming heeft aangevraagd.

Als de naam van de aanvrager bij ons bekend is, noteren wij deze op de factuur. U vindt onder ‘Kenmerk aanvraag’ de volledige gegevens die zijn opgegeven door de aanvrager (zoals referentienummer of kostenplaats). Zo komt u er snel achter waar de factuur intern thuishoort.

Staat deze informatie niet op de factuur, dan is dit niet bij ons bekend.

Print deze pagina