Ik krijg een claim van een uitgever of maker, wat nu?

Verwijs hen door naar Stichting UvO. Met de Easy Access-regeling/afkoop zijn hogescholen namelijk gevrijwaard van aanspraken van auteursrechthebbenden – voor zover dit verband houdt met ‘hergebruik’ waarvoor is betaald (zie artikel 7 overeenkomst). 

Gaat het om ‘ander gebruik’ (m.n. meer dan 50 pagina’s / 25% van een werk)? Dit valt formeel niet onder de afkoopregeling. U kunt evengoed alsnog contact met ons opnemen zodat wij kunnen bemiddelen tussen u en de uitgever.

Print deze pagina