Ik krijg een claim van een uitgever of maker, wat nu?

Benadert een uitgever u met een claim? Verwijs hen door naar Stichting UvO. Met de Easy Access-regeling/afkoop zijn hogescholen namelijk gevrijwaard van aanspraken van auteursrechthebbenden – voor zover dit verband houdt met ‘hergebruik’ waarvoor is betaald (zie artikel 7 overeenkomst).

Benadert een maker (bijv. auteur) u met een claim? Dan geldt hetzelfde: verwijs hen door naar Stichting UvO. Wij zoeken de casus uit, en brengen de auteur indien nodig in contact met Stichting Lira.

Gaat het om ‘ander gebruik’ (m.n. meer dan 50 pagina’s / 25% van een werk)? Dit valt formeel niet onder de afkoopregeling. U kunt evengoed alsnog contact met ons opnemen zodat wij kunnen bemiddelen tussen u en de uitgever.

Print deze pagina