Ik wil reageren op de factuur, maar de betalingstermijn is reeds verstreken. Is dit nog mogelijk?
Stichting PRO doet haar uiterste best om de kwaliteit van facturen te garanderen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur. Indien u het niet eens bent met een factuur moet uw gemotiveerde reactie op de factuur binnen de vervaltermijn van de factuur ontvangen zijn, schriftelijk (of per e-mail naar pro@cedar.nl) en met vermelding van uw relatienummer en het betreffende factuurnummer.
 
Na verstrijken van de vervaltermijn van de factuur bent u in verzuim voor die factuur en zult u altijd eerst de factuur moeten betalen. Toch zullen wij een deugdelijk gemotiveerde reactie op een factuur dan alsnog in behandeling nemen. Wordt het gegrond bevonden dan zal een eventuele restitutie worden verrekend en/of teruggestort. Als voor de behandeling van het te laat ontvangen mutatieverzoek het bewijsexemplaar van de reader moet worden geraadpleegd, kan hiervoor €25,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 
Wordt een reactie pas ontvangen nadat de incasso van de factuur uit handen is gegeven, dan worden deze administratiekosten altijd in rekening gebracht. In dat geval zal als het mutatieverzoek gegrond wordt bevonden ook niet meer dan de hoofdsom van de (originele) factuur worden gerestitueerd – de wettelijke rente vanaf de vervaldatum en de incassokosten blijven voor uw rekening.
Print deze pagina