Is er verschil tussen de Easy Access-regelingen voor hbo en universiteiten?

De Easy Access-regelingen voor VH-hogescholen en UNL-universiteiten is grotendeels hetzelfde, maar er zijn enkele belangrijke verschillen:

- Aantal pagina's: VH-hogescholen mogen maximaal 50 pagina's of 25% van een werk hergebruiken. Voor UNL-universiteiten ligt die grens op 40 pagina's of 20% van een werk.

- Aantal afbeeldingen: VH-hogescholen mogen maximaal 50 afbeeldingen gebruiken in (PowerPoint-)presentaties. Voor wo is er geen limiet gesteld aan het aantal afbeeldingen.

- Rapportage: VH-hogescholen dienen daarnaast jaarlijks een rapportage op te stellen, waarin ook inbreukmakende overnames (m.n. langere publicaties) worden opgenomen.

- Werkgroep: Daarnaast is er voor VH-hogescholen een werkgroep opgezet vanuit het netwerk auteursrechteninformatiepunten (NAI-hbo).

Print deze pagina