Is er verschil tussen de Easy Access-regelingen voor hbo en universiteiten?

De Easy Access-regelingen voor hbo en wo is grotendeels hetzelfde, maar er zijn enkele belangrijke verschillen:

- Aantal pagina's: Hogescholen mogen maximaal 50 pagina's of 25% van een werk hergebruiken. Voor universiteiten ligt die grens op 40 pagina's of 20% van een werk.

- Aantal afbeeldingen: Het hbo mag maximaal 50 afbeeldingen gebruiken in (PowerPoint-)presentaties. Voor wo is er geen limiet gesteld aan het aantal afbeeldingen.

- Rapportage: Hogescholen dienen daarnaast jaarlijks een rapportage op te stellen, waarin ook inbreukmakende overnames (m.n. langere publicaties) worden opgenomen.

- Werkgroep: Daarnaast is er voor hogescholen een werkgroep opgezet vanuit het netwerk auteursrechteninformatiepunten (NAI-hbo).

Print deze pagina