Leidt een rapportage tot een boete?

In principe niet. Het doel van de jaarlijkse rapportages is om inbreuken terug te dringen, niet per sé om inbreuken te factureren. De jaarlijkse rapportage moet een moment worden voor hogescholen om te kijken hoe zij alsnog toestemming kunnen krijgen voor het werk dat is gebruikt en hoe daar een redelijke vergoeding voor betaald kan worden.

Stichting UvO behoudt evengoed het recht om inbreuken eventueel te factureren. Het is namelijk wel hergebruik waar voor betaald dient te worden.

Print deze pagina