Mag een pdf waarvoor reeds betaald is aan UvO ook via een andere omgeving aan dezelfde studenten openbaar gemaakt worden?

Ja, zolang het om dezelfde studenten gaat, mag een pdf waarover een vergoeding is betaald, ook via een andere digitale leeromgeving aan de studenten verstrekt worden. Stel; de student mag tijdens een toets gebruik maken van een pdf die reeds eerder beschikbaar is gesteld, maar deze is niet via de oorspronkelijke leeromgeving op te vragen, dan mag deze pdf tijdens de toets op een andere omgeving geplaatst worden ter inzage.

Print deze pagina