Moet het materiaal dat digitaal of in papieren versie gebruikt is, geregistreerd worden?

Nee, u hoeft geen registraties te doen van het gebruikte materiaal. Dat niet alles meer geregistreerd hoeft te worden, is onderdeel van de lastenverlichting van de Easy Access-regeling. U mag uiteraard wel voor het eigen inzicht het e.e.a. registreren, maar voor UvO is dit geen vereiste.

Let wel, in het jaar dat inzage vereist is, dient de universiteit een vorm van inzage te bieden. Dat kan doordat er in dat jaar wel een registratie heeft plaatsgevonden of door UvO een andere vorm van inzage te bieden zodat vastgesteld kan worden wat het totale hergebruik is. Stichting UvO registreert in dat geval achteraf het gebruik voor u in het jaar dat uw organisatie inzage geeft.

Stichting UvO werkt momenteel aan een tool om dit eenvoudig beschikbaar te maken en u zo te helpen om niet alles te hoeven registreren.

Print deze pagina