Moet ik Stichting UvO betalen voor deze dienst?

Nee, uitgevers hebben namelijk recht op deze vergoeding. Stichting UvO houdt wel administratie en btw in op het totaal beschikbare brutobedrag van de readergelden. Daar merkt u niets van: u ontvangt uw bedrag netto.

Stichting UvO is een non-profit organisatie en probeert de administratiekosten altijd zo laag mogelijk te houden. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) ziet hierop toe. Stichting UvO heeft nu een inhoudingspercentage van 10,5%. Hiermee kunnen wij de complexe regelingen uitvoeren, administratie bijhouden en controleactiviteiten ondernemen. Daarnaast is er een inhouding van 2,5% op de verdeling van de korte en niet-korte overnames ten behoeve van Opsporing & Handhaving. Het controleren van digitale readers en elektronische leeromgevingen is namelijk een arbeidsintensief proces, waar veel kosten mee gemoeid zijn. Alle betrokken partijen zijn echter van mening dat het belang van de controles onverminderd groot is.

Print deze pagina