Moet ik al mijn gebruik registreren?

Nee, dat hoeft niet. U bent uiteraard vrij om zelf het één en ander te registreren, maar dit is geen vereiste vanuit UvO. In de Easy Access-regeling is gekozen voor een generieke afkoopsom. De geïnde gelden worden op basis van een verdeelsleutel verspreid onder uitgevers en rechthebbenden. De betaling is echter niet ‘titelspecifiek’, oftewel: niet gebaseerd op welke titels u gebruikt.

U kan overigens wel incidenteel door uw universiteit gevraagd worden om uw gebruik te registreren. Dit is normaal gesproken enkel tijdens een ‘inzage’/controle.

Print deze pagina