Moet ik als uitgever doorbetalen aan auteurs?
Het auteursdeel van de gelden dient de uitgever te verdelen onder de auteurs. Uitgevers dienen zich bij de verdeling van het, met de auteurs contractueel overeengekomen, auteursdeel (doorgaans 50%) te baseren op uitkeringen die in het verleden op basis van brongegevens zijn gedaan.

Uitgevers kunnen zelf ook een andere redelijke verdeling vaststellen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de verdeling van de gelden die uitgevers wellicht van Stichting Reprorecht ontvangen.

Belangrijk hierbij is dat het alleen gaat om de aandelen van freelance auteurs. De vergoedingen voor medewerkers die in loondienst zijn bij de uitgever, hoeven niet te worden doorbetaald.
Print deze pagina