Nieuwe overeenkomst Vereniging Hogescholen en Stichting UvO \ 02 juli 2015

Er is opnieuw overeenstemming bereikt over de readerregeling in het hoger beroepsonderwijs. De overeenkomst is met drie jaar verlengd (voor de jaren 2015, 2016 en 2017). Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik. De voorwaarden rondom dit hergebruik zijn met deze overeenkomst vastgelegd.

Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, bestaat de billijke vergoeding wederom uit een afkoopsom per hogeschool. De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor altijd vooraf toestemming van de rechthebbende is vereist. Het aanvragen van het gebruik (digitaal of papier) van lange overnames wordt namens de uitgevers ook gefaciliteerd door Stichting UvO.

 

Print deze pagina