Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden?
Indien op de facturen niet het juiste adres wordt vermeld, kunt u dit in overleg met uw centrale contactpersoon voor UvO zelf aanpassen op de portal. De adressering wordt dan automatisch in ons systeem aangepast. Let u erop dat het hier een factuuradres betreft!
Print deze pagina