Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden?
Indien op de facturen niet het juiste adres wordt vermeld, kunt u dit in overleg met uw centrale contactpersoon voor UvO zelf aan passen op de portal. De adressering wordt automatisch in ons systeem aangepast. Let u erop dat het een factuuradres betreft!
Print deze pagina