Op de factuur staat een overname die in mijn ogen een korte overname betreft. Waarom wordt deze overname nu toch berekend?
Alle readers worden tweemaal gecontroleerd, waarbij specifiek gelet wordt of het een korte of niet-korte overname betreft. Hierbij wordt de woordengrens gehanteerd van 8.000 woorden voor een tijdschrift en 10.000 woorden voor een boek.

Hierbij tellen tevens voetnoten en bronvermelding mee om de woordengrens te bepalen. Ook titelpagina’s, inhoudsopgave en pagina’s die niet bij het hoofdstuk horen en bijvoorbeeld zijn doorgehaald, tellen mee voor het aantal woorden. Illustraties, grafieken e.d. tellen tot slot mee voor 200 woorden per afbeelding.

Indien vastgesteld is dat een overname een niet-korte overname is, waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd, wordt deze overname gezien als inbreuk. Hiervoor geldt een hoger tarief. Indien bronvermelding ontbreekt, wordt bovendien een verhoogd vrijwaringstarief toegepast en een aanvullende boete in rekening gebracht.

Naar aanleiding van een bezwaar wordt de overname wederom bekeken en nageteld om zeker te zijn dat het een niet-korte overname betreft. Mocht dit na controle het geval zijn, dan blijft zowel de inbreuk als de factuur gehandhaafd.
Print deze pagina