Uitkering Afkoopsommen VSNU en HBO \ 09 oktober 2018

Binnenkort keert Stichting UvO een vergoeding uit aan uitgevers. Deze vergoeding heeft betrekking op de afkoopsommen die bij universiteiten (easy access regeling) en HBO instellingen zijn geïncasseerd voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hieronder vindt u meer informatie.

Afkoopsommen universiteiten

Stichting UvO heeft samen met de Mediafederatie en de internationale uitgevers (IPRO) een overeenkomst gesloten met de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Door deze overeenkomst, de zogenoemde Easy Access regeling, kunnen universiteiten tot 50 pagina’s van een werk overnemen met een maximum van 25% van het werk. Dit geldt voor papieren en digitale overnames. Hierdoor beperken we de administratieve lasten voor de betrokken partijen tot een minimum. Wel graag uw aandacht voor het volgende. Wij hebben uitgevers  in het voorjaar van 2018 de uitkering aangeboden over 2017. Wij zijn nu in staat om ook de gelden over 2018 aan te bieden. Hierdoor ontvangt u alleen dit jaar dus tweemaal deze vergoeding.

Afkoopsommen hogescholen

Met de Vereniging van Hogescholen is er een regeling getroffen waarbij instellingen tot 10.000 woorden uit een boek en 8.000 woorden uit een tijdschrift kunnen overnemen. Ook hiervoor geldt dat dit zowel papier als digitaal gebruik betreft. Deze overeenkomst loopt af per jaareinde. Partijen zijn met elkaar in overleg om de regeling te verruimen waardoor instellingen meer content kunnen hergebruiken, tegen een hogere vergoeding per student..

Aandeelverdeling - vaststellen aandelen per uitgever

Door de afkoopregelingen worden de administratieve lasten beperkt. Dit betekent echter wel dat er geen titelspecifieke gegevens beschikbaar zijn om de verdeling op te baseren. De instellingen kopen immers dit gebruik af zonder dat het feitelijk gebruik wordt geregistreerd. Om toch de verdeling van de afkoopsommen te bepalen, wordt er elke drie jaar een onderzoek gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Aan de hand van een steekproef stellen zij het aandeel per uitgever vast voor het gebruik van overnames die onder de afkoopregelingen vallen. Voor de verdeling van de middellange overnames (regeling met universiteiten) is het aandeel per uitgever vastgesteld door een gemiddeld aandeel te berekenen van de toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar, aangevuld met titelspecifieke informatie die beschikbaar is uit een onderzoek bij een universiteit.

De informatie die aan de uitgevers is verstuurd, kunt u hier inzien

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Print deze pagina