Uitkering Easy Access-regeling \ 03 april 2018

Binnenkort keert Stichting UvO de vergoedingen uit die zijn geïncasseerd in de Easy Access-regeling. Hieronder vindt u meer informatie.

Easy Access-regeling - VSNU
In het afgelopen jaar is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de uitgevers en de VSNU. Deze regeling houdt een verruiming van de huidige afkoopregeling in, waarbij de universiteiten ook een deel van de niet-korte overnames afkopen, de zogenoemde middellange overnames.

Door de regeling te verruimen kunnen de instellingen eenvoudig en met nog minder administratieve lasten gebruik maken van de digitale content en zijn uitgevers verzekerd van een redelijke vergoeding voor dit hergebruik. Dit betekent meer gebruiksgemak voor de instellingen en een aanzienlijke stijging van de vergoedingen voor uitgevers. Daarnaast willen wij de normering voor het overnemen van een niet-kort gedeelte verder versoepelen. Meer informatie over de overeenkomst met de VSNU vindt u hier.

Aandeelverdeling - vaststellen aandelen per uitgever
Universiteiten hoeven door de Easy Access-regeling korte en middellange overnames niet te melden. Daardoor is er geen titelspecifieke informatie beschikbaar. Om toch de verdeling van de afkoopsom te bepalen, wordt er elke drie jaar een onderzoek gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Aan de hand van een steekproef stellen zij het aandeel per uitgever vast voor het gebruik van de korte overnames Voor de verdeling van de middellange overnames is het aandeel per uitgever vastgesteld door een gemiddeld aandeel te berekenen van de toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar, aangevuld met titelspecifieke informatie die beschikbaar is uit een onderzoek bij een universiteit.

Steeds meer onderwijsinstellingen publiceren het onderwijsmateriaal op intranet. Doordat ook aan studenten wordt gevraagd wat zij aan digitale content aangeboden krijgen, is er tevens zicht op het digitale hergebruik van materiaal. Daarom is er gekozen voor een aparte verdeling voor het gebruik in digitaal en papieren gebruik.

Titelspecifieke gelden - niet-korte gedeeltes
Voor het gebruik van niet-korte gedeeltes, die niet onder de nieuwe Easy Access-regeling vallen, moeten de onderwijsinstellingen nog steeds vooraf toestemming aanvragen. Deze overnames worden apart gefactureerd en worden later dit jaar titelspecifiek uitgekeerd. Dit geldt ook voor eventuele inbreuken die PRO constateert.

Leest u hier de volledige mail die aan onze relaties is verstuurd.

Print deze pagina