Uitkering titelspecifieke Readergelden \ 31 maart 2019

Stichting UvO keert binnenkort de titelspecifieke readergelden uit. Uitgevers die voor deze uitkering in aanmerking komen, hebben hier reeds een afzonderlijk bericht over ontvangen.

Readergelden titelspecifiek
Onderwijsinstellingen maken gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijsmateriaal zoals readers. Via onze webportal kunnen onderwijsinstellingen toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal. Het gebruik wordt apart gefactureerd en uitgekeerd (de zogenoemde titelspecifieke repartitie), mits Stichting UvO hiertoe door de uitgever is gemandateerd.

Met de meeste onderwijsinstellingen is een afkoopovereenkomst afgesloten. De gelden die hieruit voortkomen, keren wij later dit jaar uit.

Afkoopregeling
Stichting UvO incasseert namens uitgevers de billijke vergoedingen voor het overnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Om de administratieve lasten voor de betrokken partijen tot een minimum te beperken, is er een regeling getroffen met de Vereniging voor samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen. Door deze regeling is het overnemen van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermd materiaal afgekocht door middel van een jaarlijkse afkoopsom.

Facturen en specificaties
Via onze portal zijn de facturen en -specificaties in te zien. U kunt inloggen op onze portal via de homepagina van onze website.

Print deze pagina