UvO keerde in 2023 ruim 10,9 miljoen euro uit aan rechthebbenden \ 09 juli 2024

Onderwijsinstellingen in Nederland betalen ons een vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken ten behoeve van onderwijsdoeleinden. Stichting UvO incasseert deze vergoeding namens uitgevers en hun auteurs. Deze incasso vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. Deze toename is rechtstreeks toe te schrijven aan de verbeterde afkoopregelingen die zijn afgesloten met universiteiten en hogescholen.

De bruto repartitie in 2023 bedroeg € 10,9 miljoen. Dat is flink meer dan vorig verslagjaar. In 2023 is er meer geld geïncasseerd derhalve meer geld beschikbaar voor verdeling. Daarnaast hebben de activiteiten om alsnog gelden aan atypische uitgevers aan te bieden een positief effect op verdeling.

Het jaarverslag over 2023 is te downloaden via deze link.

Print deze pagina