Vallen overnames afkomstig uit “google books” automatisch onder public domain? En mogen deze dus vrij gebruikt worden?
Nee, of sprake is van publiek domein wordt niet (mede) bepaald door, al dan niet (on)rechtmatig, gebruik op Google Books.
Print deze pagina