Voert UvO controles uit?

In principe niet. Maar in twee gevallen kan UvO wél langskomen voor een controle aan uw VH-hogeschool:

1) Voor een steekproef.
In de Easy Access-regeling is afgesproken dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst (2021-2023) vier VH-hogescholen eenmalig zullen meewerken met een onderzoek aan hun hogeschool. Daarbij zal UvO inzicht verkrijgen over het hergebruik en de informatie gebruiken om een verdeelsleutel vast te stellen voor rechthebbenden (makers en uitgevers).

2) Controle i.p.v. rapportage.
Indien een VH-hogeschool geen rapportage opstuurt, of een onduidelijke rapportage, kan er in overleg worden gekozen om een controle of inzage te houden aan uw hogeschool.

Print deze pagina