Voor wie geldt deze regeling?

U mag de content aanbieden aan ál uw studenten die uw vak(ken) volgen aan uw universiteit.

Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs is, oftewel: aan studenten. De Easy Access-regeling 2023 (wo) is geen vrijwaring voor verder gebruik (openbaarmaken, reproduceren) in een andere context dan het onderwijs.

Print deze pagina