Voor wie geldt deze regeling?

U mag de content aanbieden aan ál uw studenten die uw vak(ken) volgen aan uw hogeschool.

Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs is, oftewel: aan studenten. De Easy Access-regeling (hbo) is geen vrijwaring voor verder gebruik (openbaarmaken, reproduceren) in een andere context dan het onderwijs.

Let op: Deze regeling geldt enkel voor regulier onderwijs. Uitgezonderd zijn hbo-instellingen met een commercieel oogmerk.

Print deze pagina