Voortzetting afkoopregeling auteursrecht universiteiten 2022 \ 27 januari 2022

Universiteiten van Nederland (UNL, voorheen de VSNU) en uitgeversorganisatie Stichting UvO zijn overeengekomen de Easy Access-regeling (wo) te verlengen met een periode van één jaar, tot en met 31 december 2022.

De collectieve afkoopregeling blijft dus ook in 2022 van kracht voor alle universiteiten die de UNL vertegenwoordigt. De voorwaarden blijven hetzelfde. Zowel papieren readers/syllabi als digitaal hergebruik (op Blackboard, Canvas, e.d.) is grotendeels afgekocht. Docenten mogen tot en met 50 pagina’s overnemen uit publicaties (artikelen, boeken, etc.), mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Hiermee blijven de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

UNL en UvO zullen ook dit jaar onderzoek doen naar de voorwaarden rondom hergebruik en de waarde van hergebruik. Het is de intentie om op basis daarvan een duurzamer overeenkomst voor de toekomst te sluiten.

Voor 2022 is een afgerond lumpsum bedrag vastgesteld van € 4,58 miljoen (excl. BTW). Stichting UvO verstuurt binnen enkele weken facturen naar alle individuele universiteiten.

Klik hier voor de bevestigingsbrief verlenging Easy Access-regeling (wo) 2022

Print deze pagina