Wanneer van een gedicht of literair werk zowel de oorspronkelijke versie als de vertaling wordt gebruikt, waardoor de overname groter is dan 100 regels/2500 woorden, terwijl het werk zelf wel binnen deze grenzen blijft, telt dit dan als een korte overname of niet?
Oorspronkelijk werk en vertaling (bewerking) dienen bij elkaar opgeteld. Op een bewerking rusten niettegenstaande de rechten van de oorspronkelijke maker ook rechten bij de vertaler. De bewerking is een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk maar ook een eigen werk.
Print deze pagina