Wat is een kort gedeelte?


Uit niet-literaire boekwerken:
Maximaal 5.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een vierde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen.

Uit werkboeken:
Maximaal 2.500 woorden, mits niet meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen.

Uit tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire inhoud:
Maximaal 8.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van de aflevering waaruit wordt overgenomen.

Uit literaire geschriften:
Maximaal 100 regels poëzie of 2500 woorden proza, mits niet meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk.

Uit bladmuziek:
Een liedtekst: maximaal één couplet en één refrein.
Notenschrift: maximaal vijf notenbalken met een maximum van 20% van het originele werk.

Korte werken:
Grafieken, tabellen, schema's en soortgelijke werken, mits niet meer omvattend dan 25 korte werken uit dezelfde oorspronkelijke uitgave.

Let op!
Alle grafieken, tabellen, foto’s en andere afbeeldingen worden geacht een omvang te hebben van 200 woorden. Houdt u daar rekening mee bij het tellen van de woorden van de overname.  

Een door de uitgever in een boekwerk of periodiek gebundelde en bewerkte rechterlijke uitspraak (inclusief annotatie), alsmede de uitgave van een in het kader van een universitaire plechtigheid gehouden mondelinge voordracht, worden ongeacht het aantal woorden beschouwd als ‘kort werk’. Voor uit een verzamelwerk overgenomen rechterlijke uitspraken blijft gelden dat de overname beperkt dient te blijven tot een derde deel van dat verzamelwerk.

Print deze pagina