Wat staat in een volledige bronvermelding?

Een volledige bronvermelding bevat:

- Naam maker/auteur

- Titel publicatie

- Naam uitgever

- Jaar uitgave

- ISBN/ISSN-nummer (eventueel)

- Jaargang en nummer aflevering (bij tijdschriften en dagbladen).

Deze gegevens worden eveneens gevraagd wanneer u een ‘niet-korte’ (oftewel: langere) overname aanvraagt via de UvO portal.

Print deze pagina