Wat staat in een volledige bronvermelding?

Een volledige bronvermelding bevat:

- Naam maker/auteur
- Titel publicatie
- Naam uitgever
- Jaar uitgave
- ISBN/ISSN-nummer (eventueel)
- Jaargang en nummer aflevering (bij tijdschriften en dagbladen).
 
Deze gegevens worden eveneens gevraagd wanneer u een ‘niet-korte’ (oftewel: langere) overname aanvraagt via de UvO portal.
Print deze pagina