Wat wordt onder de publicatiedatum verstaan?

De publicatiedatum is de eerste datum van verveelvoudiging of openbaarmaking aan uw studenten. Concreet betekent dat:

-        het eerste moment waarop de reader gedrukt wordt of te koop wordt aangeboden.

-        het eerste moment waarop de publicaties te downloaden zijn.

Let op: U moet altijd vóóraf toestemming aanvragen. Daarom dient de publicatiedatum van de overname in de toekomst te liggen.

Print deze pagina